Employer Branding

Attrahera & behåll duktiga medarbetare

Vad gör ni för ett bygga en stark företagskultur, gemenskap och lojalitet för ert bolag? Låt oss kroka arm och hjälpa er att bli en attraktivare arbetsgivare genom att skapa kreativa och välplanerade event. 


Era event har en betydande inverkan på ert företags arbetsgivarvarumärke. Lyckade och genomtänkta event som ligger i linje med era värderingar och kultur kan stärka ert rykte som en attraktiv arbetsplats. På samma sätt kan dåligt genomförda event negativt påverka medarbetarnas moral och engagemang, vilket leder till en nedgång i arbetsgivarvarumärket.


Checka in casen nedan, eller läs mer om vad Employer Branding är, varför det är så viktigt och vad för typ av event vi kan hjälpa er med längst ned!

Vad är Employer Branding? 

Employer Branding är processen att skapa och främja ett företags rykte som en attraktiv arbetsplats, i syfte att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Det handlar om att forma företagets image, värderingar och kultur för att överensstämma med nuvarande och potentiella medarbetares förväntningar och ambitioner. Ett starkt arbetsgivarvarumärke kan hjälpa företag att sticka ut på en konkurrensutsatt arbetsmarknad och öka medarbetarnas engagemang och lojalitet.  

Vilka event klassas som typiska Employer Branding event? 

Alla event och aktiviteter som bygger förtroende, lojalitet och attraktion för ert arbetsgivarvarumärke kan klassas som ett Employer Branding event. Här kommer 10 exempel på event som vi kan hjälpa er med och vad det huvudsakliga syftet är; 

 1. Uppskattningsevenemang för medarbetare. Uppmärksamma och fira medarbetares prestationer och bidrag till företaget.
 2. Teambyggande evenemang. Främja lagarbete, samarbete och kommunikation.
 3. Konferens och strategi evenemang. Ge medarbetare uppdateringar om företagets strategi, mål och initiativ. Uppmuntra till dialog och feedback.
 4. Friskvårdsevenemang. Främja hälsa och välbefinnande hos medarbetare, genom exempelvis träningsutmaningar, yoga- eller meditationsklasser.
 5. Events för mångfald och inkludering. Visa upp företagets engagemang för att skapa en inkluderande och välkomnande arbetsplats.
 6. Rekryteringsevenemang. Attrahera potentiella kandidater och ge dem information om jobbmöjligheter, företagskultur och förmåner.
 7. On-boarding evenemang. Välkomna nya medarbetare och ge dem information om företagets värderingar, kultur och uppdrag.
 8. Alumni evenemang. Engagera tidigare medarbetare och visa upp företagets pågående engagemang för att bygga en stark och stödjande gemenskap och företagskultur.
 9. Volontärevenemang. Engagera medarbetare i samhället och visa upp företagets engagemang för socialt ansvar.
 10. Ledarskapsutvecklingsevenemang. Ge medarbetare möjligheter att utveckla sin ledarskapsförmåga och avancera sina karriärer inom företaget genom att erbjuda inspirerande aktiviteter.

Varför spelar Employer Branding roll? 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke är viktigt av flera anledningar, nedan listar vi några av dem: 

 1. Talangförvärv. Hjälper företag att attrahera och behålla topptalanger.
 2. Medarbetarnas engagemang. Ökar engagemang och motivation. När medarbetare känner sig stolta över att arbeta för sitt företag och tror på dess mission och värderingar, är det mer sannolikt att dem är engagerade, produktiva och motiverade i sitt arbete.
 3. Retention. Hjälper företag att behålla sina bästa medarbetare, vilket ökar försäljning och minskar rekryteringskostnaderna.
 4. Rykte. Positivt Employer Brand bidrar till en generell positiv bild av företaget. Inte bara som arbetsplats utan även som ett företag som värdesätter sina medarbetare, verkar etiskt och bidrar till samhället, vilket kan leda till fler kunder, ökad försäljning och ett generellt starkare varumärke.
 5. Ekonomisk påverkan. Företag med starka arbetsgivarvarumärken tenderar att ha lägre rekryteringskostnader, högre produktivitet och bättre lönsamhet generellt.