Jubileumsresa

Lgrande Gatsby i Malaga

Vårt uppdrag var att sy ihop en 4 dagars resa för 155 personer med jubileet i fokus. Konceptet Lgrande Gatsby växte fram och blev som en röd tråd genom hela resan.


Ett ledande installationsföretag i Mellansverige har just nu 6 kontor runt om i Sverige. Företaget har vuxit fort de senaste åren med flera nyöppnade kontor och deras 20 år (!) i branschen ska självklart firas! Med tanke på den snabba tillväxten känner inte filialerna till varandra helt, därför var den planerade gemensamma jubileumskvällen i fokus under både planering och utförande.

För detta företag är det viktigt att värna om alla anställda och att alla är på väg åt samma håll. Det var en självklarhet att alla anställda skulle med på jubileumsresan som kombinerade möten med roliga aktiviteter. Allt ifrån lärlingar, till montörer, projektledare, VD och alla däremellan.

Vårt uppdrag var att sy ihop en 4 dagars resa med jubileet i fokus. Konceptet Lgrande Gatsby växte fram och blev som en röd tråd genom hela resan. På den skräddarsydda hemsidan där anmälningar gjordes, fick de även se en teaser på vad som väntade dem på jubileumskvällen. Press play och se hela videon!

Information om Jubileumsresa

På LG har dem en viss stämning, att de har kul på jobbet och tillsammans lyser igenom. Ett lekfullt tema där en interaktiv Game Show låg till grund för kvällen kändes helt rätt. En helt skräddarsydd Gameshow med extra allt! Interaktiva tävlingar, inspelade hyllningar och prisfilmer varvades med tal och prisutdelningar på plats. Allt detta på en magisk plats strax utanför Malaga Stad.

 • 155 personer
 • 4 dagar
 • 3 medföljande projektledare
 • 100 nedlagda projekttimmar
 • Över 25 inblandade leverantörer
 • Båttur med katamaran
 • Skräddarsydd aktivitet; Samla poäng i er filial inför jubileumskvällen
 • Trycksaker
 • Goodiebags
 • Jubileumskväll med körschema och underhållning
 • Förinspelad trailer, filmmaterial, hyllning
 • Skräddarsydd interaktiv Game Show
 • Prisutdelning
 • Programledare
 • Vinjett
 • Ljud- och ljusrigg utöver det vanliga
 • Skräddarsydd hemsida
 • Medarbetarenkät
 • Aftermovie

Vill du veta mer?