Brand Experience

Boosta ert varumärke

Hur uppfattar era kunder och medarbetare ert varumärke och det ni står för? Hänger era värdeord ihop med verkligheten? Låt oss skapa en röd tråd och strategi kring era aktiviteter så att vi kan mäta resultatet på era investeringar.


Brand Experience avser de kollektiva erfarenheter och interaktioner som dina medarbetare och potentiella kunder har med ditt varumärke. Lyckas vi skapa positiva varumärkesupplevelser så kan vi etablera starkare känslomässiga relationer med kunder, medarbetare och intressenter som leder till varumärkeslojalitet, återkommande kunder och stolta medarbetare.

Checka in casen nedan, eller scrolla längst ner för att läsa mer om Brand Experience, vilka typer av event vi kan hjälpa er med samt varför välproducerade events är så viktigt för ert Brand Experience.

Vilka event klassas som typiska Brand Experience event? 

Alla event och aktiviteter som påverkar hur er omgivning ser på ert varumärke kan klassas som ett Brand Experience Event. Ofta kan så kallade ”Employer Branding” event även vara ett ”Brand Experience event” och vice versa. Här kommer 10 exempel på event som vi kan hjälpa er med och vad det huvudsakliga syftet är; 

 1. Produktlanseringsevenemang. Introducera en ny produkt eller tjänst på marknaden och skapa spänning och förväntan kring den.
 2. Mässor och utställningar. Plattform för företag att visa upp sina produkter och tjänster för potentiella kunder, partners och investerare.
 3. Sponsringsevenemang. Sponsring av ett idrottslag, musikfestival eller annat evenemang som ligger i linje med varumärkets värderingar och som resonerar med dess målgrupp.
 4. Popup-butiker. Inrätta tillfälliga butikslokaler i områden med hög trafik för att visa upp produkter och ge en uppslukande varumärkesupplevelse.
 5. Kunduppskattningsevenemang. Visa tacksamhet till lojala kunder och ge dem exklusiva upplevelser och förmåner.
 6. Varumärkesaktiveringsevenemang. Engagera kunder och skapa minnesvärda upplevelser som visar upp varumärkets personlighet och värderingar.
 7. Influencer-event. Bjud in påverkare på sociala medier eller varumärkesambassadörer för att marknadsföra varumärket och dess produkter till sina följare.
 8. Konferens- och seminarieevenemang. Plattform för tankeledarskap, nätverkande och kunskapsdelning kring branschspecifika ämnen.
 9. Evenemang för företagets sociala ansvar. Involverar partnerskap med en välgörenhetsorganisation eller samhällsorganisation för att stödja en social eller miljömässig sak som är i linje med varumärkets värderingar.
 10. Event för medarbetarengagemang. Engagera medarbetare och skapa en positiv arbetsplatskultur som är i linje med varumärkets värderingar och uppdrag.

Kan events påverka ett företags Brand Experience? 

Ja, evens kan ha en betydande inverkan på ett företags varumärkesupplevelse. Events är en möjlighet för företag att visa upp sin varumärkespersonlighet, värderingar och kultur för kunder, medarbetare och intressenter. Välproducerade events kan förstärka varumärkesupplevelsen och öka kundlojaliteten, medan dåligt genomförda events kan skada varumärkesupplevelsen och leda till negativa uppfattningar om varumärket.

Till exempel kan ett välplanerat och genomfört produktlanseringsevenemang skapa spänning och förväntan kring en ny produkt, och ge kunderna en engagerande och minnesvärd upplevelse. Å andra sidan kan ett dåligt planerat eller genomfört evenemang lämna kunderna med ett negativt intryck av varumärket och potentiellt skada kundernas lojalitet och rykte.

Sammanfattningsvis är events en viktig del i ett företags varumärkesupplevelse, och kan ha en betydande inverkan på hur kunderna uppfattar och interagerar med varumärket. Det är viktigt för företag att noggrant planera och genomföra events som överensstämmer med deras varumärkesvärden och resonerar med deras målgrupp för att skapa en positiv varumärkesupplevelse.

Varför spelar Brand Experience roll? 

Brand Experience är viktig av flera anledningar, här listar vi en del av dem: 

 1. Differentiering: På en konkurrensutsatt marknad kan en positiv varumärkesupplevelse skilja ett företag från sina konkurrenter. När kunder har en positiv upplevelse av ett varumärke är det mer sannolikt att de kommer ihåg det, rekommenderar det till andra och väljer det igen i framtiden.
 2. Lojalitet: En positiv varumärkesupplevelse kan bygga varumärkeslojalitet, vilket kan leda till återkommande affärer och långsiktiga kundrelationer. När kunder känner en stark känslomässig koppling till ett varumärke är det mer sannolikt att de förblir lojala, även inför nya konkurrenter eller förändringar på marknaden.
 3. Intern stolthet: Stolta medarbetare är oftast mer lojala och produktiva, vilket leder till lönsammare företag.
 4. Rykte: En varumärkesupplevelse kan påverka ett företags rykte, både online och offline. Positiva upplevelser kan leda till positiva recensioner, rekommendationer från mun till mun och surr i sociala medier, medan negativa upplevelser kan skada ett varumärkes rykte och leda till negativ feedback.
 5. Ekonomisk påverkan: En stark varumärkesupplevelse kan ha en betydande inverkan på ett företags finansiella resultat. Företag med starka varumärkeserfarenheter tenderar att ha högre kundbehållningsgrad, högre genomsnittliga ordervärden och ökat kundlivstidsvärde.

Sammantaget är ett starkt Brand Experience avgörande för ett företags tillväxt och att bygga ett starkt och hållbart varumärke, attrahera och behålla kunder och medarbetare.