Sponsring och eventbranschen ökar!

Memento-Event

Man kan klart och tydligt se att 2014 var ett bra år för sponsring och events när man tittar tillbaka och jämför med tidigare år. En mätning av investeringarna i sponsring och events har utförts av IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) i samarbete med Sponsrings & Eventföreningen.

Mätningarna som gjorts har visat en ökning på 2,3 % på sponsringen och hela 6,3 % på events vilket resulterar i en omsättning på 6,7 respektive 6,8 miljarder kronor. Tillsammans var omsättningen för sponsring och event alltså över 13 miljarder kronor.

Sponsringsintäkterna stod för hela 10 procent av de totala reklaminvesteringarna år 2014 vilket är väldigt mycket. Av dessa intäkter dras hela tre fjärdedelar in av idrottsorganisationerna, idrottssponsring dominerar alltså stort och växer hela tiden. Resterande intäkter kommer ifrån social- och kultursponsring som alltså står för en fjärdedel av sponsringsintäkterna.

Eventintäkterna delas upp i eventmarknadsföring och företagsinterna event. Företagsinterna event har gått väldigt bra och ökade tillväxten med hela 17 % jämfört med året innan medan eventmarknadsföringen har minskat från 2013, dock ytterst lite.

Att event och sponsring är framtidens sätt att möta våra kunder är ingen nyhet. Det har nu de senaste åren visat en ständig ökning på de årliga studier som gjorts vilket visar att de har ökat under en lång period och att detta år inte endast är en engångsföreteelse.

Vi har märkt att det finns ett stort behov av att faktiskt träffa våra kunder personligen så att man bygger en tillit och får en relation med personen, detta är svårt att få via mail alternativt telefon. Teorier som gjorts visar att företag som använder sig av sponsring eller event får en ökad trovärdighet och stärker sitt varumärke, det tror även vi på. Ett exempel på detta kan vara att du sponsrar ett program som tilltalar den målgrupp du vill nå ut till. Det kommer leda till att din målgrupp hör och ser ditt varumärke ofta och varumärket kommer att förknippas med det populära programmet och ditt varumärke kommer förhoppningsvis att bli målgruppens top of mind. I detta fall är det dock viktigt att välja rätt program att visa sig i så att det ser trovärdigt ut.

Vi hoppas och tror att detta kommer att öka ännu mer framöver och att fler kommer att lägga mer av sina reklampengar på sponsring och eventmarknadsföring.

Hör gärna av dig om du har några frågor

Om du har några frågor kring våra events eller bara vill komma i kontakt med oss, så svarar vi mer än gärna på dina frågor.

Memento Event är en eventbyrå i Stockholm som hjälper dig med alla typer av events som stärker er gemenskap och företagskultur. Vi kontaktar dig inom 1 h.

Jag vill veta mer

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart vi bara kan.

  Företag (*)

  E-post (*)

  Telefon (*)

  Antal personer

  Önskat datum

  Övriga önskemål/meddelande


  2+2=4


  Memento Event på