Våra skills

Vi tänker utanför boxen men håller oss innanför ramen

Hur skapar ni era event och tillställningar? Hur gör ni för att skapa minnesvärda evenemang? Hur förflyttar ni varumärken genom starka upplevelser? För att svara på detta behöver vi beskriva våra färdigheter.

Eventlogistik

Transport –  Deltagarhantering – Projektledning – Produktion

Att veta vad som är bäst får man reda på genom att testa testa testa! Vi kvalitetstestar våra partners på flera olika sätt och jobbar bara med de bästa. När ni anlitar en eventbyrå ska ni inte bara spara tid utan resultatet ska givetvis bli betydligt bättre är när ni gjorde det själva. Lyssna med våra referenser och testa oss!

 

Webb

Inbjudan – Eventhemsida – Webbdesign

Vi arbetar med flera olika digitala former och verktyg för att bygga förväntningar, effektivisera, kommunicera, engagera, föreviga och utvärdera våra projekt.

Eventstrategi

Analys & insiktsarbete – Koncept – Röd tråd – Engagera & inspirera

Bygga innehåll och eventkoncept  med en tydlig röd tråd och storyline är det som är det verkliga mervärdet att boka sitt event genom en eventbyrå. En grym idé skapas dock inte utan er inputs och brief, så vi kan hjälpa er översätta era visioner till upplevelser.

Kommunikation

Eventapp, Före, under, efter – “Create Buzz”

Kommunikation är otrolig viktigt före eventet för att deltagarna ska vilja komma, men även för att dem ska ha rätt förväntningar. Under eventet för att allt ska flyta på och efter eventet för att förlänga känslan av det deltagarna upplevt samt utvärdering. Ju fler personer i ledande befattning som är engagerade, i synnerhet på marknadsavdelningen, desto bättre kommunikation och effekt brukar våra projekt få.

Design & Dekor

Merch – Bordsdekor – Eventdekor – Stationery

Varför inte skapa ett tydligt koncept med ett eget eventnamn, logotype och inbjudan för er kommande konferens där vi skapar ett idékoncept där allt vi gör under er konferens genomsyras av konceptet vi tagit fram och som ni vill att deltagarna ska känna.

Underhållning

Memento Live – Dramaturgi – Teknik – Artister

Underhållning kan vara knepigt att boka. Vad ska det kosta och vilken teknik behövs på den lokalen vi bokat? Vår rekommendation är att vi funderar på val av underhållning redan i samband med att vi bokar lokal, då vissa lokaler har väldigt mycket teknik inkluderad i lokalhyran, medan vissa inte har någon. Vi har ett brett nätverk av underhållare av olika slag, likväl som kända artister.

B2E

Employer Branding – Brand Experience – Kick off – Fest

Majoriteten av de event som vi hjälper våra kunder med är så kallade B2E eller ”Business to employee” event, ofta uppskattningsevent av olika slag. Vi hjälper er arbeta med era interna events på ett strategiskt och långsiktigt sätt som hjälper er bygga företagskultur och förflytta ert varumärke.

B2B

Kundevent – Nätverksträffar – Seminarier – Partnerträffar

Ett typiskt B2B event kan givetvis också bygga ert employer brand och brand experience. Hur arbetar ni med era kundevent och aktiviteter för att bygga relationer med era partners och kunder? Finns det potential att genomföra bättre event för att bygga ännu starkare lojalitet med era olika intressenter?

B2C

Kundevent – Mässa – Action Marketing – Produktlansering

Vill ni utveckla ert nuvarande mässkoncept, eller vill ni kanske göra en action marketing kampanj på årets Almedalen? Hur uppfattar era konsumenter ert varumärke? Låt oss hjälpa er förflytta ert varumärke med hjälp av kreativa upplevelser och aktiviteter.

Travel

Incentive – Konferens – Experience – Lokala partners

Vi samarbetar med lokala partners i hela världen för att säkerställa kvalitén i alla resor vi gör. Vi översätter era mål och syften med resan till häftiga och minnesvärda upplevelser.

Digitalt & Hybrid event

Inhouse digital studio – Content – Studiografik – Live, förinspelat

Från och med 1 januari 2024 så har vi en egen digital studio på vårt kontor. Utöver vår egen studio som vi använder till framförallt förinspelat material samt seminarier, med max 2 personer i bild samtidigt, så genomför vi stora digitala/hybrida liveevent. Kontakta oss så berättar vi mer!

Mediaproduktion

Foto – Film – Grafisk design – Print