Välkommen tillbaka, nu är det dags att få ihop teamet igen!